Bestuursmutatie GV Olympia KFC

Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van gymnastiekvereniging GV Olympia KFC Schinveld is Ellen Deceunink-Gelissen benoemd tot nieuw bestuurslid. Zij volgt daarmee Nada Michiels-Rook (foto) op, die op grond van haar verdiensten voor de vereniging is benoemd tot erebestuurslid. Michiels was bestuurslid vanaf 2005 met als aandachtsgebied o.a. facilitaire zaken.

Het bestuur bestaat nu uit: Camiel Jacobs (waarnemend voorzitter), Stefan Rademakers (waarnemend secretaris), Eugène Schmeits (penningmeester), Arcèn Bruls (public relations), Toine Cuypers (recreatieve activiteiten), Ellen Deceunink (facilitaire zaken), Frank Hoenen (recreatieve activiteiten), Margret Offermans (jazzdans), Lily Schloen (kleutergym/meisjesturnen), Saskia Theunissen (jongen- en meisjesgym), Melina Thoen (leden- en contributie-administratie), Erika Thoen (2e penningmeester/volleybal) en John Wevers (algemene zaken).