Lidmaatschap

Inschrijving als nieuw lid
Welkom bij Gymnastiekvereniging Olympia Keep Fit Combinatie Schinveld!
Wij wensen je als nieuw lid een prettige en vooral sportieve tijd toe binnen onze vereniging.

Mutatie lidmaatschap of personalia
Vanwege de juistheid van de gegevens in onze ledenadministratie dient iedere wijziging in de gevolgde les(sen) of de personalia (incl. giro-/bankrekening) schriftelijk aan de leden- en contributieadministratie te worden doorgegeven. Hiervoor moeten alle gegevens op het Lidmaatschapformulier volledig worden ingevuld. Daardoor kunnen mogelijke wijzigingen in de contributietarieven automatisch worden doorgevoerd.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt uitsluitend nadat men zich schriftelijk heeft afgemeld bij de leden- en contributieadministratie. Opzegging van het lidmaatschap kan dus niet mondeling plaatsvinden.

Contributie
De contributietarieven en de betalingswijze staan onder de rubriek Contributie.

Verenigingstenue
De vereniging beschikt over een verenigingstenue voor alle leden dat verplicht is bij wedstrijden, toernooien en demonstraties waaraan de vereniging deelneemt. Zie hiervoor rubriek Kleding.

Download

 
Lidmaatschapformulier (klik op afbeelding).