Contributie

Contributietarieven:

Omschrijving Uren per week Bedrag per maand
Jeugdleden
Ouder en kind/Kleuters 3/4 uur € 6,80
Gym / Jazz 1 uur € 8,25
Gym / Jazz 1¼ uur € 9,90
Gym / Jazz 1½ uur € 11,55
Gym / Jazz 1¾ uur € 13,20
Gym / Jazz 2 uur € 14,85
Gym / Jazz 2¼ uur € 16,50
Gym / Jazz 2½ uur € 18,15
Gym / Jazz 2¾ uur € 19,80
Gym / Jazz 3 uur € 21,45
Gym / Jazz 3½ uur € 23,85
Gym / Jazz 4 uur € 28,00
Gym / Jazz 4½ uur € 31,30
Gym / Jazz 5 uur en meer € 34,60
Seniorleden
Recreantensport 1 uur € 8,25
Damesgym 1 uur € 11,80
Damesvolleybal 1½ uur € 13,80
Volleybal woensdag 1½ uur € 11,60
Volleybal donderdag 1½ uur € 11,60
Competitievolleybal 1½ uur € 16,00
Damesvolley + do. 3 uur € 20,75
Comp.volley + do. 3 uur € 22,40

De contributietarieven zijn gebaseerd op een kalenderjaar; dus elke maand dient te worden betaald.

Leden- en contributie administratie

Ons bestuurslid Wesley Meuffels, beheert de leden- en contributieadministratie.
Zijn adres is Jabeekerstraat 23A, Schinveld. Aan hem dien je schriftelijk of per e-mail door te geven:

• alle wijzigingen van naam, adres en telefoonnummer;
• groepswijzigingen, zoals het veranderen van groep of het lid worden van een andere groep (gebruik hiervoor een lidmaatschapsformulier, verkrijgbaar via je train(st)er);
• beëindiging van het lidmaatschap in verband met het stopzetten van de automatische incasso van de contributie. Doe je dat niet, dan blijft de contributiebetaling doorlopen!

Tevens kun je bij hem terecht voor informatie over de contributie. Veranderingen dienen vóór de 25e dag van de betreffende maand schriftelijk gemeld te worden om ze voor de volgende maand te kunnen doorvoeren.

Automatische incasso contributiebetaling

Betaling van de contributie kan uitsluitend per incasso. Vul hiervoor het Lidmaatschapsformulier in. Voor een incasso machtig je ons en geven wij opdracht aan je bank om elke maand de verschuldigde contributie van je rekening te doen afschrijven. Een betaling per incasso betekent gemak. Men hoeft niet elke maand te controleren of betaald is en een contributiewijziging wordt door ons aangepast. Omstreeks de eerste werkdag van elke maand worden de incasso’s uitgevoerd.

Voor nadere informatie over contributiebetaling per incasso kun je terecht bij de bank of bij onze 2e penningmeester, die de leden- en contributieadministratie beheert.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg

Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om lid te worden van een club. Wil je kind graag lid worden? Maar kun je de lessen of de contributie niet betalen? Informeer dan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg (www.jeugdfondssportencultuur.nl)