Jeugdkamp GV Olympia KFC 2017

Aanmelding Jeugdkamp

 

Ook dit jaar organiseert GV Olympia KFC weer een Jeugdkampweekend. Wij gaan naar een vertrouwde locatie en wel Kampeerboerderij ’De Kalei’ te Dilsen-Stokkem in België, een nette en gezellige kampeerboerderij met veel speelmogelijkheden. Deze accommodatie heeft een beperkt aantal plaatsen, dus meld je zo snel mogelijk aan – vol is vol.
Het kampweekend vindt dit jaar plaats van:
vrijdagavond (18.00 uur) 15 september t/m zondagmiddag (14.00 uur) 17 september 2017.

Deelnemen kunnen alle jeugdleden vanaf 7 jaar (geboren vóór 1 oktober 2010).
De kosten voor het gehele kampweekend bedragen € 35,-. In dit bedrag is tevens de bijdrage verrekend voor de zaterdagmiddagactiviteit!!!
U dient dit bedrag over te maken naar: ING rekeningnummer: NL70 INGB 0005 9980 16 of Rabobank rekeningnummer: NL21 RABO 0146 7011 19, t.n.v. GV Olympia KFC Schinveld, onder vermelding van jeugdkamp 2017 èn naam deelnemer.

Formulier inleveren bij de train(st)er) vóór 15 juli a.s. of na deze datum tot uiterlijk 1 september a.s. bij Stefan Rademakers, Kanunnik van Nuysstraat 38 Schinveld.
Aanmelden én overmaken van € 35,- tot uiterlijk 1 september a.s.! De volgorde van inleveren formulier is bepalend en indien niet vóór 1 september is betaald is de eerstvolgende inschrijver aan de beurt.

Te zijner tijd worden jullie geïnformeerd over: wat nemen wij mee,
vertrektijd, vervoer, verzekering, programma, thema, enz.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur GV Olympia KFC

 

Download hier het inschrijfformulier

Inschrijfformulier Jeugdkamp.
Infobrief Jeugdkamp.