Bestuursmutatie GV Olympia KFC

Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van gymnastiekvereniging GV Olympia KFC Schinveld zijn Resie Cuypers en Wesley Meuffels benoemd tot nieuw bestuurslid. Bestuursleden Camiel Jacobs en Margret Offermans werden herkozen.
Daarnaast werd afscheid genomen van Frank Hoenen (foto), die op grond van zijn verdiensten voor de vereniging is benoemd tot erebestuurslid. Frank Hoenen was bestuurslid vanaf 1997 met als aandachtsgebied o.a. recreatieve activiteiten.

Het bestuur bestaat nu uit: Camiel Jacobs (voorzitter), Stefan Rademakers (secretaris), Eugène Schmeits (penningmeester), Arcèn Bruls (public relations), Resi Cuypers (algemene zaken), Ellen Deceunink (facilitaire zaken), Wesley Meuffels (leden- en contributie-administratie), Margret Offermans (jazzdans), Lily Schloen (kleutergym/meisjesturnen), Saskia Theunissen (jongen- en meisjesgym), Erika Thoen (2e penningmeester/volleybal) en John Wevers (algemene zaken).

Voor informatie: www.gvolympiakfc.nl of secretariaat@gvolympiakfc.nl