Bestuursmutaties bij GV Olympia KFC Schinveld

Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering van Gymnastiekvereniging Olympia KFC Schinveld zijn Menno Erens en Tom Hendrix benoemd tot nieuwe bestuursleden. Erika Thoen is afgetreden als bestuurslid en is op grond van haar verdiensten voor de vereniging benoemd tot erebestuurslid. Zij was vanaf 2005 2e penningmeester/aanspreekpunt volleybal en gedurende die tijd ook verantwoordelijk voor sponsoring.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld: Camiel Jacobs (voorzitter), Stefan Rademakers (secretaris), Eugène Schmeits (penningmeester), Resie Cuypers (recreatieve activiteiten), Menno Erens, Ellen Deceunink (facilitaire zaken), Tom Hendrix, Saskia Theunissen (jongens- en meisjesgym), Wesley Meuffels (leden- en contributie-administratie), Margret Offermans (jazzdance/damesgym) en Lily Schloen (kleutergym/meisjesturnen) en John Wevers (algemene zaken). Het secretariaatsadres is: Op den Henneberg 22, 6451 HT  Schinveld. Voor meer informatie: secretariaat@gvolympiakfc.nl of www.gvolympiakfc.nl.