COVID-maatregelen per 6 november 2021

Aan alle leden van 18 jaar en ouder

Zoals je weet worden per 6 november 2021 de COVID-maatregelen opnieuw aangescherpt. We kunnen weliswaar blijven sporten, maar hiervoor moet je wel een CTB (Coronanatoegangsbewijs) kunnen overhandigen.

Concreet betekent dit voor alle leden van 18 jaar en ouder dat je voor iedere training de QR-code moet kunnen laten zien.

Om op een verantwoorde en gezonde wijze te kunnen blijven sporten, gelden dan ook per 6 november 2021 de volgende de afspraken die we samen met onze train(st)ers en de gemeente hebben gemaakt:

  1. Voor alles geldt: Blijf bij gezondheidsklachten thuis!
  2. Kom je sporten, laat dan voor aanvang van de training de QR-code van de Coronatoegangsbewijs inscannen door de train(st)er. Heb je geen QR-code, dan is het heel erg vervelend, maar dan is op dit moment binnensporten niet toegestaan en kun je niet deelnemen aan de training.
  3. Voor iedereen geldt buiten de gymzaal: houd 1 ½ meter afstand.
  4. Binnen moet iedereen een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten. 
  5. We hanteren de richtlijnen van verantwoord sporten opgesteld op basis van advies RIVM / NOC-NSF / KNGU.
  6. De oorspronkelijke lestijden worden gehandhaafd. De leden worden bij de ingang opgehaald door de train(st)ers (bij de begintijd van de les). Na aanvang is er géén toegang meer tot de les, dus kom op tijd.
  7. We schudden geen handen, geven geen high-fives of boks.
  8. Was thuis vóór en na de training goed je handen.
  9. Toestellen zullen na iedere les worden schoongemaakt.
  10. Iedereen houdt zich aan de gemaakte afspraken.

Vragen / opmerkingen? Neem dan contact op met de voorzitter van onze vereniging: Camiel Jacobs, 06-53535283.

Met vriendelijke groet,

Bestuur GV Olympia KFC