Corona

Om op een verantwoorde en gezonde wijze te kunnen sporten in deze corona-tijd, hebben we samen met onze train(st)ers en de gemeente afspraken gemaakt hoe we dit kunnen doen:

 1. Voor alles geldt: Gebruik gezond verstand! Blijf bij klachten thuis!
 2. Houdt buiten de gymzaal 1 ½ meter afstand.
 3. Sporters ouder dan 18 jaar houden binnen de gymzaal ook 1 ½ meter afstand. 
 4. Sporters t/m 18 jaar hoeven in de gymzaal de 1 ½ meter afstand niet aan te houden tot leeftijdsgenoten.
 5. Sporters t/m 18 jaar houden 1 ½  meter afstand ten opzichte van trainers en sporters, ouder dan 18 jaar.
 6. Bij contactsporten kan tijdens het sporten de afstandseis worden losgelaten. De besmettingskans is afhankelijk van de duur van het contact. Bij sport is dat van korte duur.
 7. We hanteren de richtlijnen van verantwoord sporten opgesteld op basis van advies RIVM / NOC-NSF / KNGU.
 8. Kinderen worden afgezet bij de ingang van de gymzaal. Ouders / verzorgers hebben GÉÉN toegang tot de gymzaal.
 9. De oorspronkelijke lestijden worden gehandhaafd. De ingang is pas bij aanvang van de les geopend. Na aanvang is er géén toegang meer tot de les.
 10. Kleedlokalen en toiletten worden niet gebruikt.
 11. Na de les lopen de kinderen rechtstreeks naar de uitgang. Ouders/verzorgers halen de kinderen op en verlaten meteen het plein.
 12. We schudden geen handen en geven geen high-fives of boks.
 13. Was thuis voor en na de training goed je handen.
 14. In het gebouw zijn looproutes.
 15. Desinfectiemateriaal is aanwezig.
 16. Toestellen worden na iedere les schoongemaakt.

Vragen / opmerkingen? Neem dan contact op met de voorzitter van onze vereniging: Camiel Jacobs, 06-53535283.

Bestuur GV Olympia KFC

Blijf in beweging en blijf gezond!!!!!