Koninklijke Onderscheiding voor John Wevers

John Wevers samen met zijn vrouw Chantal

Verenigingsman John Wevers (48 jaar) uit Schinveld is gisteren benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn vele vrijwilligerswerk. De Koninklijke Onderscheiding werd uitgereikt bij het 75-jarig jubileum van gymnastiekvereniging Olympia KFC, waarvan hij 25 jaar bestuurslid is.

De heer Wevers was gedurende deze periode actief in diverse functies, zoals: pr-functionaris, 2e secretaris, vicevoorzitter, redactielid van clubblad “ ’t Gymmerke” en voorzitter. Tegenwoordig is hij bestuurslid Algemene Zaken.
Daarnaast is de heer Wevers actief bij carnavalsvereniging Sjilvend Alaaf en voorzitter bij jeugdkoor De Grenslandzangers.
Ook op andere terreinen is de heer Wevers actief in de Schinveldse samenleving. Zo was hij voorzitter van het organisatiecomité van het dorpsfeest “Around the clock” en ook lid van het Oranje Comité.

De heer Wevers is iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”, memoreerde burgemeester Odile Wolfs van de gemeente Onderbanken in haar toespraak.