WhatsApp Informatiegroepen

De vereniging heeft verschillende mogelijkheden van briefjes, website tot facebook om de leden te informeren. Dit rijtje willen wij uitbreiden met een WhatsApp groep van de groep waarin uw zoon of dochter zit. De WhatsApp groep vervangt de andere communicatiewijzen niet, maar wordt ingezet als extra communicatiemiddel.

De informatie die we willen verstrekken zijn bijvoorbeeld laatste instructies of herinneringen voor een wedstrijd, of wanneer het briefje met de informatie kwijt is, etc.. Het is niet de bedoeling om chats te houden over zaken die niet direct met de lessen te maken hebben.
De WhatsApp groep bestaat uit de train(st)er(s), bestuurslid en de ouders van de leden.

Graag ontvangen wij uw gegevens zodat wij u kunnen toevoegen aan de WhatsApp groep. De gegevens kunt u doorgeven aan de train(st)er van de groep. Deelname is op vrijwillige basis.