Aanmelden Jeugdkamp 2019

Aanmelding Jeugdkamp

Ook dit jaar organiseren wij weer een Jeugdkampweekend. Wij gaan naar een vertrouwde locatie en wel Kampeerboerderij ’t Leijenhoes te Wijlre, een nette en gezellige kampeerboerderij met veel speelmogelijkheden. Deze accommodatie heeft een beperkt aantal plaatsen, dus meld je zo snel mogelijk aan – vol is vol. Het kampweekend vindt dit jaar plaats van:

vrijdagavond (18.00 uur) 6 september t/m zondagmiddag (14.00 uur) 8 september 2019.

Deelnemen kunnen alle jeugdleden vanaf 7 jaar (geboren vóór 1 oktober 2012).

De kosten voor het gehele kampweekend bedragen € 35,-. U dient dit bedrag over te maken naar: ING: NL70INGB0005998016 of Rabobank: NL21RABO0146701119, t.n.v. GV Olympia KFC Schinveld, onder vermelding van jeugdkamp 2019 èn naam deelnemer. Te zijner tijd worden jullie verder geïnformeerd d.m.v. een infoboekje.

LET OP: Formulier uitsluitend inleveren op ons secretariaatsadres:  Stefan Rademakers, Kan. van Nuysstraat 38, Schinveld. Bij bepalen volgorde inschrijving is de inleverdatum van het inschrijfformulier leidend. Aanmelden én overmaken van € 35,- uiterlijk 16 augustus a.s.!

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in de gymzaal.

Met vriendelijke groeten, Bestuur GV Olympia KFC