Erevoorzitter Sjeng Vaessen overleden

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van de heer

Sjeng Vaessen

ere-voorzitter

Sjeng was bijna 65 jaar lid, waarvan 28 jaar voorzitter van GV Olympia, en heeft zich in die tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. Ook als ere voorzitter was hij nauw betrokken bij GV Olympia KFC. Met respect en dankbaarheid blijft hij in onze herinnering.

Familie en andere nabestaanden wensen wij veel sterkte toe.

Bestuur, ereleden en leden

Gymnastiekvereniging Olympia KFC Schinveld