Corona-update per 14-10-2020

Naar aanleiding van de persconferentie van 13-10-2020 hebben we de volgende besluiten moeten nemen:

De trainingen van de volgende groepen zullen per 14-10-2020 worden stopgezet:

–      De volleybalgroepen

–      De damesgymgroep

–      De pilatesgroepen

–      De Jazzdans 16 jaar en ouder

–      De ouder- en kindgym

Voor alle andere groepen gaan de lessen door, met in achtneming met de maatregelen en afspraken die we in het begin van het seizoen hebben gemaakt (zie www.gvolympiakfc.nl).

Volledigheidshalve: we mogen vanaf nu voorlopig géén gebruikmaken van kleedruimten en douches. Verzoek om hier rekening mee te houden (kinderen kunnen zich dus niet omkleden in de kleedruimten, houd hiermee dus rekening als de kinderen naar de les komen).

Het is onzeker hoe lang dit gaat duren waarbij we uiteraard hopen dat dit niet te lang zal duren. Maar ook nu geldt: gezondheid gaat voor alles!

“Blijf in beweging en blijf gezond!!!!!!”

Bestuur GV Olympia KFC