Overlijden Sjaak Geraets

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van de heer

Sjaak Geraets
ere-bestuurslid

Sjaak was 60 jaar lid van onze vereniging, waarvan 42 jaar als bestuurslid in diverse functies. Ook was hij jarenlang actief als jurylid. Hij had een groot hart voor de gymsport en voor GV Olympia KFC in het bijzonder, ondanks zijn afnemende gezondheid bleef hij de club een warm hart toedragen.
Met respect en dankbaarheid blijft hij in onze herinnering.

Wij wensen Daniëlle, Jos, Sten en Finn en andere nabestaanden veel sterkte toe.

Bestuur, ereleden en leden
Gymnastiekvereniging Olympia KFC Schinveld